شکسته نشده ورزش های جهادی کانون خیریه مسجد مهدی دلاله – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهرامی رئیس کمیته کاهش امام خمینی(ره) این شهرستان همراه خود حضور در آشپزخانه وسط خیریه مصلی اعظم المهدی(عج).در موجود است دیگهدالاهو اجتناب کرده اند ذینفعان شهر دعوت کرد به همان اندازه به شکسته نشده ماموریت کمک کنند.

وی افزود: غذاهای پخته شده بین مددجویان کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت گلوله کردن تبدیل می شود.