صدف روی و صدف در مقایسه با صدف چقدر است؟ : تغذیه


در مجموع دو پوسته می توانند 100٪ نیاز روی را پوشش دهند. با این حال ، صدف و صدف انواع دیگری از دوکفه ای هستند که من اغلب آنها را در لیست غذاهای غنی از روی نمی بینم. آنها در تغذیه با صدف چگونه مقایسه می شوند؟ چرا صدف برتری دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید