عادات غذایی برای عضله سازی و چربی سوزی همزمان؟ : تغذیه


اخیراً چیزی در اینترنت دیدم به نام “قطار دوچرخه سواری”. این بدان معناست که شما روزانه ورزش می کنید ، وزنی را که 10 درصد بیشتر می خورید و 50 درصد کالری روزانه خود را از کربوهیدرات ها تامین می کنید. در روزهای استراحت ، شما بیش از 10 درصد کالری می خورید اما فقط 25 درصد از کالری روزانه خود را به عنوان کربوهیدرات دریافت می کنید. به نظر می رسد این روش باعث عضله سازی و چربی سوزی می شود ، آیا نظری در این باره دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید