علم الهادی: مالیات غیر از خمس و زکات پشتوانه قانونی مستقلی دارد/ کسی که مالیات نمی دهد مانند کسی است که به جیب مردم می رود و دزدی می کند.
علم الهادی: از وزیر اقتصاد می‌خواهیم یک واحد حقوقی قراردادها و معاملات در وزارت اقتصاد ایجاد کند تا اقتصاد هم در حوزه بانکی و هم در حوزه مالیاتی با سرعت بیشتری به مبانی اسلام حرکت کند. . و ذائقه مردم با اقتصاد اسلامی شیرین شود