عوارض بزرگراه گران شده است شمال تهران ۷۰ هزار تومان


عوارض بزرگراه گران شده است شمال تهران ۷۰ هزار تومان

با موافقت وزیر راه و شهرسازی عوارض بزرگراهی ۲۸ درصد افزایش یافت.

خبر دادن گلو به گزارش ایلنا، با موافقت وزیر راه و شهرسازی قیمت جدید عوارض بزرگراهی امروز ۲۸ درصد افزایش یافت.

بر اساس اعلام قیمت جدید، عوارض تعطیلات بزرگراه تهران شمال منطقه یک حدود ۷۰ هزار تومان و کل عوارض برای مناطق ۱ و ۴ و تونل البرز ۱۳۴ هزار تومان است.

آزادراه زنجان – تبریز ۴۰ درصد افزایش عوارض نرخ مصوب امسال هفت هزار تومان

بزرگراه کاشان – اصفهان نرخ رشد ۱۰۱ درصد نرخ امسال ۲۰ هزار تومان

بزرگراه کنارگذر غربی اصفهان نرخ رشد ۲۷.۵ درصد عوارض امسال ۱۴۵۰۰ تومان

رشد بزرگراه قزوین – رشت ۱۶.۷ درصد و عوارض امسال ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.

بزرگراه ساوه – سلفچگان نرخ رشد ۲۴.۴ درصد امسال نرخ ۱۱۵۰۰ تومان

بزرگراه خرم آباد – پل زال نرخ رشد ۲۶.۲ درصد عوارض امسال ۲۶۵۰۰

آزادراه تهران – پردیس نرخ رشد ۲۴.۴ درصد پرداختی امسال ۷۵۰۰ تومان

بزرگراه پل بین دریاچه ارومیه نرخ رشد ۱۹.۳ درصد عوارض امسال ۱۱۰۰۰ تومان.

آزادراه باغچه – مشهد با افزایش ۲۱.۶ درصدی پرداختی امسال ۷.۵۰۰ تومان

بزرگراه کنارگذر شمال مشهد نرخ رشد ۳۸.۸ درصد و کارمزد امسال هشت هزار تومان است.

بزرگراه اهواز – بندر امام نرخ رشد ۲۷.۳ درصد پرداختی امسال شش هزار تومان است.

بزرگراه ساوه – همدان نرخ رشد ۲۳.۶ درصد و پرداختی امسال ۱۰ هزار تومان است.

آزادراه پل زال – اندیمشک نرخ رشد ۳۳.۵ درصد پرداختی امسال ۱۰ هزار تومان.

رشد بزرگراه کوم – گرمسار ۲۷.۱ درصد و عوارض امسال ۲۳ هزار تومان است.

تهران آزادراه – شمال منطقه ۴ نرخ رشد ۲۹.۴ درصد پرداختی امسال ۱۴ هزار تومان است.

تهران آزادراه – در روزهای عادی شمال قطعه ۱ نرخ رشد ۳۵ درصد، پرداختی امسال ۵۰ هزار تومان است.

تهران آزادراه – در شمال همین منطقه در روزهای آخر هفته و تعطیلات نرخ رشد ۴۱.۹ درصد کارمزد امسال ۷۰ هزار تومان است.

اتوبان تهران – تونل شمال شرق البرز، روزهای عادی امسال عوارض ۳۰ هزار تومان است.

بزرگراه تهران – شمال تونل البرز شرقی ۵۰۰۰۰ تومان در تعطیلات آخر هفته و تعطیل

ایرانی ها نگران چه هستند؟
اینجا دیدن