عکس گرفتن به نمازگزاران در کانادا / ۵ زخمی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند شهروند نیوز تورنتو، در عکس گرفتن اشخاص حقیقی بی نام موجود در خودروی در جاری حرکت {به سمت} نمازگزاران در تورنتو کانادا، ۵ نفر مجروح شدند.

مداوم…