غرش شنیدنی ماشین ۲ هزار اسب گرمکن مزدا (ویدیو)


مزدا RX-7 عالی خودرو اسپرت وهم ای بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند موتور سیکلت دوار بهره می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه عصر بین سال های ۱۹۷۸ به همان اندازه ۲۰۰۲ توسط کمپانی مزدا ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازار در دسترس بودن شد. عصر اول مزدا RX-7 عالی کوپه هاچ بک ۲ درگاه بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند موتور سیکلت دوار کاربراتوی بهره می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدها سیستم انژکتوری نیز به راحتی در دسترس است مشتریانش قرار ذکر شد. عصر دوم این خودرو به تعیین کنید کروک نیز در دسترس بودن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتور سیکلت دوار آن هم به صورت تنفس خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به صورت توربوشارژری به بازار در دسترس بودن گردید. {در این} ویدیو همراه خود این هیولای دیدنی شناخته شده می شویم.

به گزارش کاماپرس، فینال عصر هر دو عصر سوم مزدا RX-7 کدام ممکن است به صورت کوپه ۲ درگاه ساخت می شد مجهز به موتور سیکلت توربوشارژی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل دوران حیاتش بیش اجتناب کرده اند ۸۰۰۰۰۰ تجهیزات اجتناب کرده اند آن به کالا سر خورد. در شکسته نشده ویدیوی اجتناب کرده اند غرش رعدآسای این غول ۲۰۰۰ اسب گرمکن را تماشا می کنیم کدام ممکن است دیدن آن برای هواداران خودروهای اسپرت تمیز اجتناب کرده اند لطف نیست.

پربازدیدترین ویدیوها را ببینید:

مرتبط همراه خود : مزدا

برای ورود فوری‌تر: