فرانسه: توافق با ایران هنوز امکان پذیر است


به گزارش خبرگزاری فارس، کاترین کولوناد، وزیر امور خارجه فرانسه گفت: توافقنامه همکاری با ایران همچنان امکان پذیر است.

به پایان رساندن…
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید