فرش های مساجد مصر برای عید قربان نو می شود ☀️ فرش فیروزه ای


دکتر عبدالله حسن، سخنگوی وزارت امور خیریه مصر گفت: وزارت اوقاف در سال گذشته به مناسبت عید سعید قربان ۹۷۱ مسجد را افتتاح و ۲۰۰ مسجد از ۱۱۷۱ مسجد را بازسازی کرد.

وی در گفتگوی تلفنی با برنامه صباح الخیر یا مصر گفت: وزارت اوقاف در قالب طرح تمرکز بر خانه خدا در حال تجهیز بیش از ۲۵۰۰ مسجد به فرش جدید است و این فرش ها ساخت دامنهر است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه مذهبی وزارت اوقاف به مناسبت عید قربان در حال آذین بندی مساجد با فرش های نو است. یکشنبه آینده منتشر می شود.

این مقاله چطور بود؟