فرمانده فرجا: افزایش هزینه پاسپورت نداریم/مردم به شایعات توجه نکنند
سردار حسین اشتری: افزایشی در هزینه صدور گذرنامه نداشته ایم. عزیزان لطفا اگر به زودی قصد سفر ندارند از گرفتن پاسپورت خارجی خودداری کرده و قبل از پایان سال درخواست خود را ارسال کنند. و به شایعات در اینترنت توجه نکنید.