فرمانده قرارگاه شمال شرق نزاجا: دشمن کارهایی می کند که ما نمی توانیم مشاهده کنیم
امیر سرتیپ رضا آذریان: دشمنان ما می دانند که نمی توانند به ما حمله نظامی کنند، بنابراین امروز درگیر جنگ روانی هستند و هر روز نقشه های خود را اجرا می کنند. امروز نشانه های دشمن به قرآن روی آورده است تا قرآن را از خط بکشد و جلوی رشد آن را بگیرد.