قاضی عسکر: تحمیل محل قرارگیری صحیح برای زائران در درجه شهر حیاتی است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ری، سید محمد ناظم رضوی شهردار جهان ۲۰ تهران به در کنار فراوان اجتناب کرده اند مدیران ارشد این جهان به بهانه اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمین همراه خود قاضی عسکر تولیت حرم مطهر دیدار کرد. حضرت اقدس. عبدالعظیم حسنی (علیه السلام).

حجت الاسلام قاضی عسکر {در این} دیدار همراه خود ردیابی به اینکه پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب شرکت ها آبرسانی مناسبی به پایان رسید با این حال نباید به آنچه به پایان رسید بسنده کنیم، خاطرنشان کرد: آیت الله محمدی الریشاری شرکت ها زیادی به اسلام، شیعیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام حاضر کرد. انقلاب. همینطور جهان. امید کدام ممکن است همراه خود عنایات الهی بتوانیم خدمتگزار خوب این آستان مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری باشیم.

وی همراه خود ردیابی به همکاری این امامزاده همراه خود شهرداری اظهار داشت: در بازتاب روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های خوبی بین حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری وجود داشت کدام ممکن است امیدواریم این همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیست شکسته نشده می تواند داشته باشد. مشکلات سریع رفع ممکن است.”

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) تحمیل اسکان صحیح برای زائران آستان مقدس را برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود الهام بخش معامله گران ملت به تحمیل اسکان در احاطه آستان مقدس، زائران گران منحل می شوند. این به اقتصاد شهرستان ری {کمک می کند}.

حجت الاسلام قاضی عسکر بر اهمیت ساختار بهبود آستان مقدس تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بهبود حرم درهم آمدن است همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق همه تجهیزات های شهرستان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید جایگزین ها اجتناب کرده اند بازو سر خورد.

سید محمد ناظم رضوی {در این} دیدار همراه خود ردیابی به اینکه این شهرستان همراه خود ملاحظه به وجود حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم های مجاور آن در رویداد های مختلف میزبان خیل عظیم زائران است، اظهار داشت: وی دقیق کرد: خواستن مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران این امامزاده شریف حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اقدامات خوبی {انجام شده} است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله آنها می توان به بهسازی معابر احاطه حرم، اجرای ساختار تبدیل کردن جهان نفرآباد، ردیابی کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی سرمایه گذاری {کاتالوگ} منطقه پارکینگ ماشین طبقاتی. وسط کسب در ضلع جنوبی حرم قرار دارد.

شهردار جهان ۲۰ ضمن تشریح ورزش های عمرانی، ترافیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی این جهان گفت: در سال های فعلی امتحان شده شده به همان اندازه اکثر سرمایه گذاری های شهری همراه خود انتخاب افزایش شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها برای ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران حرم اجرا شود. حضرت عبدالعظیم (سلام الله علیه): شورای شهرداری این جهان همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم همراه خود نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های ذیربط در رویداد های مختلف مذهبی، سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی حضور فشرده ای داشت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید