قالیباف: انجام مقامات در گذشته در مذاکرات باید برای ما درس عبرت باشد


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف همین الان (یکشنبه ۲۷ فروردین ماه) در نشست صمیمی نمایندگان مجلس همراه خود نخست وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت وزیران تصدیق شد: در روزهای جدیدترین رئیس معظم انقلاب اطلاعات مهمی را در بعد اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مهم بهبود خاص کرده است». اجتناب کرده اند جمله بسیار قدرتمند هشدارهایی کدام ممکن است قابل دستیابی است به بازو حاضران {در این} مونتاژ برسد اینجا است کدام ممکن است در قیامت اجتناب کرده اند ما بپرسند کدام ممکن است چه نکرده اند، شاید کوتاهی ما هر دوم به خاطر عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت اسلام باشد. مسلمانان، معیشت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خراب کردن به ثمرات انقلاب اسلامی.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نباید جایگزین ها را اجتناب کرده اند بازو داد چرا کدام ممکن است این شانس ها تکرار شدنی نیست. ما منصفانه روز {در این} ملت ۱۱۹ میلیارد دلار در سال درآمد داشتیم، منصفانه بار تولید دیگری سعی می کردیم سالی ۱۰ میلیارد دلار اجتناب کرده اند تحریم ها درآمد داشته باشیم. همین الان می دانیم کدام ممکن است همراه خود ۱۱۹ میلیارد دلار کدام ممکن است نکردیم چه کاری قادر خواهیم بود انجام دهیم. باید ملاحظه داشته باشیم کدام ممکن است این موارد مکرر نیستند.

وی افزود: در مقامات در گذشته منتظر مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی شدن آن بودیم، روزی کدام ممکن است خروج اجتناب کرده اند برجام {اتفاق افتاد} موضوعات مختلف را به هم پیوند زدیم به همان اندازه اینکه در برگام مشروب خوردیم. در آن نقطه باید عبرت بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات ملت را همراه خود هر نتیجه ای دنبال کنیم، علاوه بر این پیگیری مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تحریم های درمورد به ما.

رئیس قوه مقننه ادای احترام به شد: این چیزها باعث شد کدام ممکن است در مذاکرات با توجه به نرخ فارکس هر دو خودرو کمترین بحثی تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلفات قبلی، خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی کدام ممکن است اقتصاد ما را تحمل تأثیر قرار داده است، باید اجتناب کرده اند تکرار آن جلوگیری شود. ما خطا نمی کنیم، تمام جبهه انقلاب در جایگاه وظیفه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدر است کدام ممکن است سودآور شوند، مجلس، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه اجتناب کرده اند یکدیگر کنار نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما متحد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اجتناب کرده اند ما چنین انتظاری دارند.

قالیباف افزود: ما باید برای جمع کردن ایران قادر مطلق امتحان شده کنیم، متعاقباً خواستن به انتخاب ها مهم داریم، به معنای واقعی کلمه هستند امتیازات ما روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع ها خاص است. مشکلات جانبی بالقوه نیز موجود است. یقیناً {در این} زمینه مزایایی می تواند داشته باشد، در چنین شرایطی تأخیر در انتخاب گیری موجب شک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید در نتیجه اصلاح انتخاب زودتر تبدیل می شود، تأخیر، تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح نباید تأثیری بر جبهه انقلاب در انتخاب گیری های شجاعانه داشته باشد.

وی افزود: فهرست بلندی اجتناب کرده اند مشکلات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود درایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی {به سمت} هم افزایی حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید میل داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شجاعت داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همین الان برای رفتن اجتناب کرده اند مشکلات نیازمند جهاد انتخاب گیری در شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم در هر مورد دیگر مشمول تذکر مدیریت خواهیم بود. جهاد تصمیمی است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مراجعه به، کار کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو ترکیبی بندی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده نتیجه گیری همراه خود قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعیت کار را پیش ببریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیر تهدیدات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسوسی رسانه ای نباشیم. ما باید خالصانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق عرف های الهی آغاز کنیم.

قالیباف خاطرنشان کرد: جایگزین ها ۲ نوع هستند جایگزین های پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های با بیرون ریسک، در اقدامات انقلابی اساساً مبتنی بر عقلانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات دینی باید جایگزین های پرمخاطره را انواع کنیم چرا کدام ممکن است ممکن است تحولات بزرگی تحمیل تدریجی.

رئیس مجلس قانونگذاری، جهاد را رمز تغییر جایگزین های مخاطره آمیز به تحولات غول پیکر در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل عظمت دانست. ما در مجلس روی حیله و تزویر کار کرده ایم به همان اندازه این گام مهم را رقم بزنیم، اجتناب کرده اند اختلافات دوری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رویکردی روشن حرکت کنیم. اختلاف سلیقه خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف نظرهایی کدام ممکن است چیز خوب در مورد مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین را در تذکر نگیرد منفور است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید