قایق تفریحی پس از ۷۰ سال به آبهای خلیج فارس بازگشت. ایران کشتی را با استفاده از تجهیزات باقی مانده از کشتی افسانه ای آنجلیکا/بم شناور می کند (فیلم)
این کشتی برای برافراشتن پرچم خود در خلیج فارس راه طولانی را پیموده است. او احتمالاً بیش از صد سال سن دارد و به اندازه یک صداساز نیست. از چوب ساج هندی ساخته شده بود و ممکن است زمانی در بندر کنگ به آب انداخته شده باشد، اما تا به امروز مدت زیادی است که دیده نشده است.