قیمت بیت کوین در ۲۳ آوریل ۱۴۰۱ / رمزارزهای معروف در جاری سقوط در گرداب هستند!


بیت کوین همراه خود تخلیه ادعا مقامات آمریکا به ۴۰ هزار دلار کاهش کشف شد. بیت کوین اکنون ۴۰۲۱۱ دلار خوب ارزش گذاری شده است.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال، Camapress اینستاگرام را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

مقامات جو بایدن دیروز به افراد آمریکا هشدار داد کدام ممکن است گزارش تورم ماه مارس ممکن است افزایش شدیدی را نماد دهد. اگر گزارش های تورم آمریکا افزایش قابل توجهی در تورم نماد دهد، موسسه مالی مرکزی احتمالاً نرخ های بهره را همراه خود سرعت بیشتری افزایش می دهد. در جاری حاضر تورم در آمریکا به بالاترین حد شخصی در ۴۰ سال جدیدترین رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات از یک راه یا دیگری {نمی تواند} آن را مدیریت تنبل.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

به مشاوره موسسه دیجیتال نیویورک، ترس اجتناب کرده اند افزایش نرخ بهره بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های مالی انقباضی در آمریکا همچنان اشکال بی نظیر خریداران بیت کوین است.

وضعیت جذاب برای صاحبان خانه همراه خود وجود تخفیف بیت کوین

همراه خود وجود تخفیف بیت کوین، متعدد اجتناب کرده اند خریداران در مکان مطلوبی قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد می برند. بر ایده فینال آمار اجتناب کرده اند وضعیت دارندگان بیت کوین، بر ایده پول خارجی دیجیتال، ۶۷ نسبت اجتناب کرده اند خریداران بلندمدت و هفت نسبت اجتناب کرده اند دارندگان مختصر مدت در جاری حاضر درآمد می کنند.

تحلیلگران گلسنود در گزارشی خاطرنشان کردند کدام ممکن است همراه خود وجود کاهش دسترس در بازار ارزهای دیجیتال به طور قابل توجهی بیت کوین، وضعیت حال این بخش فوق العاده بیشتر اجتناب کرده اند کاهش در وسط در گذشته است. بر ایده گزارش گلسنود، خریداران بلندمدت بیت کوین بعید است کدام ممکن است در مکان زیانده باشند. اگرچه پیش بینی {می رود} این بار قیمت بیت کوین به همان اندازه محدوده ۳۰ هزار دلار کاهش یابد! گلسنود علاوه بر این خاطرنشان کرد کدام ممکن است خم شدن بازار معمولا تمدید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند خم شدن خیلی دیر {انجام شده} است.

برای ورود سریعتر: