قیمت خرید گندم طی دو سال ۲.۵ برابر شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، قیمت خرید یک کیلوگرم گندم تا سال ۱۳۹۸ ۱۳۰۰ تومان بود، در حالی که در سال ۱۳۹۷ ۱۷۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۸ ۲۵۰۰ تومان بود. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون خرید گندم برای حمایت و تشویق گندمکاران از سال ۱۴۰۰ به ۱۱ در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، ۱۳۰ درصد و در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۱، ۱۵۰۰ تومان، ۱۶۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. سال زراعی ۱۳۰۰۰ تومان (با احتساب یارانه محصول) افزایش یافته است.

من باید بگویم؛ شماره ۱۳ دولت در دو سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم را ۲.۵ برابر افزایش داده است که راهکاری برای حمایت از زحمات خستگی ناپذیر کشاورزان و برداشت هرچه بیشتر محصول بود. نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۵۸.۵ درصد افزایش داشته و پیش بینی می شود این روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.