قیمت روز دلار ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ / فارکس پرطرفدار تک پله ای کانال ۲۸ هزار تومان


دلار دسترس در بازار فارکس ملت جا افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن مدام در جاری {افزایش است}. اکنون نرخ دلار دسترس در بازار آزاد همراه خود ۰.۲۵ سهم افزایش نسبت به دیروز در محدوده ۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۷۰ تومان قرار دارد. قیمت دلار دسترس در بازار متشکل همراه خود ۰.۰۳ سهم افزایش نسبت {به روز} قبلی به قاب ۲۵۱۴۵ تومان رسید.

برای ورود سریعتر به اطلاعات جدید بازار فارکس اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کامبرس، همراه خود وجود از دوام بازار، نرخ دلار طی ۲ روز قبل از این برای عجله به کانال ۲۸ هزار تومان نزدیک شد. در جاری حاضر همراه خود کانال قیمت ۲۸۰۰۰ تومان فضا به سختی دارد. چندین علامت باعث افزایش قیمت دلار شد، اجتناب کرده اند جمله رد بسته پیشنهادی ایران توسط مقامات آمریکا.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

برخی اجتناب کرده اند تخفیف پرهزینه همراه خود افزودن به کاهش امیدها احیا کردن برگام، تورم را مسئله افزایش فوری دلار دانستند. به معنای واقعی کلمه هستند دلار هم اکنون همراه خود توسعه صعودی تورم در سال ۱۴۰۰ قیمت شخصی را افزایش می بخشد چرا کدام ممکن است این دسته اجتناب کرده اند تخفیف پرهزینه معتقدند کدام ممکن است قیمت این فارکس کبریت همراه خود تورم سال قبلی افزایش نداشته است.

احتمال شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط قیمت دلار!

با این حال در این زمان اخباری مبنی بر تخلیه ۷ میلیارد دلار ارزهای ممنوعه ایرانی چاپ شده شد کدام ممکن است قابل انجام است در اصلاح جهت قیمت این فارکس در این زمان هر دو روزهای بلند مدت تاثیرگذار باشد. به معنای واقعی کلمه هستند احتمال شوک نزولی به بازار فارکس موجود است.

کیلو انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو نیز در این زمان افزایش یافتند. قیمت کیلو در این زمان همراه خود ۶۶ تومان افزایش نسبت {به روز} قبلی در محدوده ۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۴۴ تومان قرار گرفت. نرخ یورو نیز همراه خود ۵۴ تومان افزایش نسبت {به روز} قبلی به قاب ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۷ تومان رسید.

برای ورود سریعتر: