قیمت روز دلار ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ / کانال ۲۷ هزار تومان کاهش کشف شد


قیمت دلار دسترس در بازار آزاد در حال حاضر همراه خود کاهش محسوسی نسبت {به روز} قبلی همراه خود ۰.۵ سهم کاهش به قاب ۲۷۸۰۰ تومان رسید. با این حال قیمت دلار دسترس در بازار تنظیمی نسبت {به روز} قبلی ۰.۶۲ سهم تولید دیگری افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محدوده ۲۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۸ تومان رسید. به مشاوره برخی فعالان بازار فارکس، خبر مذاکرات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر باعث تخفیف شد.

برای ورود سریعتر به اطلاعات جدید بازار فارکس اینستاگرام Camapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کاماپرس، بازار فارکس ایران غیر از اینکه تحمل تاثیر مسائلی مشابه تورم، نقدینگی، تراز تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره قرار گیرد، اطلاعات متفاوتی را دنبال می تنبل. به نحوی کدام ممکن است همراه خود تخلیه هرگونه خبری مبنی بر احتمال اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات برجام هر دو موضوعات مرتبط همراه خود آن نوسان می تنبل. در جاری حاضر نرخ دلار پس اجتناب کرده اند تعدادی از روز انبساط مستمر اجتناب کرده اند این محدوده قیمتی عقب نشینی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میانه کانال ۲۸۰۰۰ تومان رسیده است. برخی اجتناب کرده اند فعالان ارزی تخلیه اخباری مبنی بر مذاکره افسران ایرانی همراه خود سران قطر در خصوص ایجاد ارزهای دیجیتال {در این} ملت را انگیزه بی نظیر افت قیمت عنوان کردند. {در این} شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان این اعتقاد، قیمت کاهش یافته پرهزینه بار تولید دیگری همراه خود هشدار وارد بازار خواهند شد.

اطلاعات مرتبط را بیاموزید:

تحلیلگران دانستن درباره کاهش قطعا ارزش آن را دارد دلار اظهار تذکر می کنند

با این حال تحلیلگران ارزی بر این باورند کدام ممکن است بازار پس اجتناب کرده اند تعدادی از روز افزایش متوالی قیمت ها نیازمند اصلاح قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود از دوام از حداکثر ۲۸۲۰۰ تومانی است. همراه خود این حدس و گمان احتمال افزایش مجدد نرخ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار تکل آن در کانال ۲۸۰۰۰ تومانی افزایش خواهد یافت.

برخلاف دلار، قیمت کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید یورو همچنان در جاری {افزایش است}. قیمت کیلو در حال حاضر همراه خود ۲۳۵ تومان افزایش نسبت به دیروز به ۳۶۶۶۵ تومان رسید. قیمت یورو نسبت {به روز} قبلی ۱۱۳ تومان افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ هزار تومان ۳۲۲ تومان شد.

برای ورود سریعتر: