قیمت روز محصولات سایپا همچنان به افزایش قیمت خودرو یکپارچه می دهد


نوسانات قیمت خودرو در ملت یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد افزایش قیمت محصولات ۲ نمایندگی غول پیکر ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا هستیم.

برای ورود سریعتر به فینال اطلاعات بازار خودرو اینستاگرام Comapress را دنبال کنید. اجتناب کرده اند جانب همین جا وارد.

به گزارش کماپرس، قیمت محصولات سایپا در روزهای جدیدترین مرتفع است به منظور که پراید ۱۱۱ حدود ۲ میلیون تومان نسبت {به روز} قبلی پرهزینه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۹۰ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۳۱ نیز همراه خود افزایش قیمت ۱۷۴ میلیون تومان فروخته شد.

{در این} زمینه بیاموزید:

علاوه بر این پراید ۱۵۱ همراه خود قیمت ۱۶۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراید ۱۵۱ پلاس ۱۷۶ میلیون تومان کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تبدیل می شود کدام ممکن است قیمت آن نسبت {به روز} قبلی تغییری نکرده است.

در بین سایر خودروهای سایپا، انواع خودروهای تیبا به ۱۸۱ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیبا ۲ به ۱۸۸ میلیون تومان رسید. قیمت شاهین ۳۵۰ میلیون تومان.

داروها های فوری اجتناب کرده اند در گذشته اجتناب کرده اند ۵ میلیون تومان پرهزینه شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون ۲۳۵ میلیون تومان قیمت دارند. این در حالی است کدام ممکن است ساینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساینا اس به همین ترتیب همراه خود قیمت ۱۹۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ میلیون تومان وارد بازار شدند.

واریو قیمت همین الان این خودرو ۴۴۰ میلیون تومان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن نسبت به دیروز افزایشی نداشته است.

در زیر می توانید قیمت روز سایر محصولات سایپا را بیانیه کنید:

درمورد : سایبا

برای ورود سریعتر: