لبنان یک کشور واردکننده هست تا تولید کننده و به همین دلیل دلار در اقتصاد کشور لبنان بسیار حائز اهمیت استکد خبر: ۹۷۰۵۸۲

نماینده جنبش امل(گروه مقاومت لبنان)در تهران در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:
به همین دلیل تصمیم گرفتند تا علیه لبنان نیز تحریم اعمال کنند و با قطع کردن کمک‌هایشان کشور ما را زمین بزنند.
در طول یک سال ارزش دلار در لبنان ۲۰ برابر شده است.