لیگ قهرمانان آسیا| ۵ گل پاداش خودزنی‌های سپاهان/ بالا تلخ برای تیمی کدام ممکن است روی کاغذ مدعی بود


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان، گروه فوتبال سپاهان در در اطراف بازگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الدحیل سر خورد کدام ممکن است این دیدار در پایان همراه خود پیروزی ۵ بر ۲ گروه قطری به بالا رسید.

سپاهان در حالی کدام ممکن است جایگزین‌های زیادی را برای صعود در ورزشی‌های زودتر اجتناب کرده اند کف دست داده بود، {در این} ورزشی هم علیرغم مکان‌های زیادی کدام ممکن است داشت نتوانست {به دلیل} بی دقتی بازیکنانش تا حد زیادی اجتناب کرده اند خوب بار به گل برسد به همان اندازه همراه خود ۷ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در کلاس سوم جدول گروه D همراه خود لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی تنبل.

داور: هنا هتاب (سوریه)

کمک‌ها: علی احمد – مازن زازفون (سوریه)

مقوا زرد: مادیبو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد موسی اجتناب کرده اند الدحیل / امیرمحمد محکم‌کار

مقوا بنفش: –

گل‌ها: اولونگا (۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵)‌، ادمیلسون جونیور (۴۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰) را انتخاب کنید و انتخاب کنید  فرجانی ساسی (۵۰) برای الدحیل / محمد نژادمهدی (۲۰) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سروش رفیعی (۸۲) برای سپاهان

لحظات ظریف

دقیقه خوب

کشتی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نقص میلاد جهانی در محوطه جریمه الدحیل همراه خود ضربه اوج شیرجه‌ای حسینی در کنار شد با این حال توپ او روی جاده دروازه توسط علی عفیف شرکت کننده گروه قطری بازگشت گرفت.

دقیقه ۱۰

حرکت انفرادی شناسایی تائه هی اجتناب کرده اند پایین خودی در محوطه جریمه سپاهان همراه خود خطا امید نورافکن در کنار شد به همان اندازه این شرکت کننده کره‌ای توپ را به سادگی در اختیار اولونگا قرار بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او نیز با بیرون دردسر دروازه سپاهان را همراه خود ضربه‌ای آرام باز تنبل.

دقیقه ۱۴

ضربه امید نورافکن روی ضربه ایستگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پایین محوطه جریمه الدحیل، همراه خود اختلاف اندک اجتناب کرده اند جدا دروازه به پوست سر خورد.

دقیقه ۱۵

خطا ولسیانی باعث شد به همان اندازه شناسایی تائه هی در محوطه جریمه سپاهان صاحب مکان برتر شود با این حال ضربه او را مظاهری در پایان ترکیبی کرد.

دقیقه ۲۰

کشتی جهانی اجتناب کرده اند سطح کرنر، پس اجتناب کرده اند ضربه اوج اسماعیلی فر روی اوج نژادمهدی نشست به همان اندازه این مدافع پیش تاخته دروازه توپ را اجتناب کرده اند جاده دروازه دحیل رد تنبل.

دقیقه ۲۴

میلاد جهانی همراه خود فراری برتر، نورافکن را به خوبی در مصاف تک به تک همراه خود دروازه‌بان حریف قرار داد با این حال تعلل بیش اجتناب کرده اند حد این شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخالت دروازه‌بان حریف، باعث شد گل دوم سپاهان سند نشود.

دقیقه ۳۲

ضربه دانیال اسماعیلی فر در موقیعت خوشایند موجود در محوطه جریمه الدحیل، پس اجتناب کرده اند تکل مدافع گروه قطری راهی به دروازه پیدا نکرد.

دقیقه ۳۴

پاس دیدنی میلاد جهانی پایین مدافعان الدحیل نورافکن را صاحب مکان خوشایند گلزنی در محوطه جریمه حریف کرد با این حال ضربه بی دقت او اجتناب کرده اند جدا دروازه به پوست سر خورد.

دقیقه ۳۵

اولونگا پایین مدافعان سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند خطا نورافکن در آفسایدگیری موجود در محوطه جریمه زردپوشان صاحب توپ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ضربه‌ای مهار نشدنی دروازه مظاهری را برای بار دوم باز کرد.

دقیقه ۳۸

کشتی مضر شناسایی تائه هی را مظاهری به کرنر فرستاد.

دقیقه ۳۹

حرکت انفرادی حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه فنی او در محوطه جریمه الدحیل، همراه خود کمک تیرک راهی به دروازه پیدا نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ برگشتی را نیز شهباززاده اجتناب کرده اند بالای دروازه به پوست فرستاد.

دقیقه ۴۱

حرکت عرضی جونیور پایین محوطه جریمه سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهار نشدنی او کنج دروازه مظاهری را به لرزه درآورد.

دقیقه ۵۰

کشتی جونیور در محوطه جریمه سپاهان، در مرکزه محوطه ۶قدم این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} غفلت محض گیمرها به ساسی رسید به همان اندازه او به سادگی دروازه مظاهری را باز تنبل.

دقیقه ۵۱

حسینی در مصاف تک به تک همراه خود دروازه‌بان حریف توپ را به هیکل او کوبید.

دقیقه ۵۳

کشتی مضر جهانی را دروازه بان الدحیل اجتناب کرده اند زیر تیر دروازه به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۱

ضربه بی دقت سروش رفیعی در مکان برتر گلزنی موجود در محوطه جریمه حریف، توپ را به بالای دروازه الدحیل فرستاد.

دقیقه ۶۶

رضا میرزایی همراه خود ناپایدار خوشایند اجتناب کرده اند میانه پایین در مکان تک به تک همراه خود دروازه‌بان حریف قرار گرفت با این حال پیشروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلل او باعث شد دروازه‌بان الدحیل راه او را ببندد.

دقیقه ۶۹

ضربه بی دقت دانیال اسماعیلی فر موجود در محوطه جریمه الدحیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زاویه بسته ازبالای دروازه حریف به پوست سر خورد.

دقیقه ۷۰

ضربه اوج اولونگا موجود در محوطه جریمه سپاهان در دستان مظاهری آرام گرفت.

دقیقه ۷۷

سجاد شهباززاده در محوطه جریمه الدحیل صاحب مکان خوشایند گلزنی شد با این حال دروازه‌بان حریف اجتناب کرده اند مکث او استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توپ را از بین بردن کرد.

دقیقه ۷۷

پاس برشی اسماعیلی‌فر در حالیکه به حداقل یک ردیابی برای تغییر به گل خواستن داشت همراه خود کمک کف دست دروازه‌بان حریف از بین بردن شد.

دقیقه ۷۷

ضربه فنی جونیور روی جاده ۱۸قدم سپاهان پس اجتناب کرده اند برخورد به تیرک دروازه مظاهری به پوست سر خورد.

دقیقه ۷۸

ولسیانی در وسط محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد با این حال تلنگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلل او باعث شد توپ او از بین بردن شود.

دقیقه ۷۸

شوت مضر اولونگا اجتناب کرده اند کتار دروازه سپاهان به پوست سر خورد.

دقیقه ۸۲

ضربه دیدنی سروش رفیعی روی ضربه ایستگاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پایین دروازه الدحیل به شکوه در گوشه دروازه حریف آرام گرفت.

دقیقه ۸۷

رضا میرزایی مکان خوشایند گلزنی در مصاف تک به تک را اجتناب کرده اند کف دست داد.

دقیقه ۹۰

جونیور همراه خود استفاده اجتناب کرده اند غفلت نژادمهدی وارد محوطه جریمه سپاهان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی گل پنجم الدحیل را به ثمر رساند.

دقیقه ۴+۹۰

ضربه فنی جونیور در محوطه جریمه سپاهان روی خوب توپ برگشتی، اجتناب کرده اند جدا دروازه این گروه به پوست سر خورد.

انتهای پیام/۶۳۰۸۶/ج/