ماجرای آتش ناب پتروشیمی صدف چه بود؟!
پتروشیمی صدف خلیج فارس، یکی از زیرمجموعه های گروه سرمایه گذاری و توسعه نفت صنعت افزودنی پتروشیمی خلیج فارس، هفته گذشته اعلام کرد که اولین مشعل پاک بسته کشور را طراحی و شروع به ساخت کرده است. صنعت پتروشیمی کشور