ماجرای تشکر رئیس جمهور لبنان از اجرای قطعه ای موسیقی توسط یک لبنانی مسیحی در ایران در زمان انفجار بیروتکد خبر: ۹۷۰۵۷۶

عباس خامه یار، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در لبنان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجو:
جمهوری اسلامی در لبنان نیازمند بازسازی مسیحیان ولایی و اهل بیتی دارد افراد نظیر جرج جرداق در لبنان کم هم نیستند.
یکی از اتفاقات مهم بعد از انفجار بندر بیروت اجرای قطعه «بیروت درد تو درد من است» در تهران به رهبری یک رهبر ارکستر مسیحی بود که چنان هم بستگی در بیروت ایجاد کرد که همه شبکه های تلویزیونی لبنانی اعم از آنها که همسو یا غیرهمسو با ایران بودند مجبور به پخش این قطعه شدند و رئیس جمهور لبنان کتبا نامه ای خطاب به رایزن فرهنگی ایران نوشت و از آن اقدام تشکر کرد.