ماجرای یارانه ۱.۵ میلیونی چیست؟


امشب ۳۰۰ هزار میلیون تومان یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. اما با نزدیک شدن به زمان پرداخت یارانه، دو موضوع مطرح می شود، یکی افزایش ۱۰ برابری یارانه و دیگری بحث اعطای یارانه که در مهرماه ۲ برابر شد.

ماجرای یارانه ۱.۵ میلیونی چیست؟ این اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.