مارک خوب برای جو دوسر؟چطورین بچه ها،

من گندم پخت سریع Quacker را خورده ام ، اما می پرسم آیا مارک مناسبی برای جو است و آیا باید از آن استفاده کنم یا به مارک دیگری بروم؟

پیشاپیش متشکرم.

ارسال شده توسط / u / toktok159
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید