ما {برای حفظ} خروجی ها ایستاده ایم / باقی مانده است خریدار نداریم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمد خزاعی، رئیس گروه سینمایی ملت در محیط ساعت شب سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتر انقلاب کدام ممکن است ساعت شب قبلی در بخش هنری برگزار شد، در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود ماهر ذکر شد: «شورای اخلاق سینمایی» در جاری حاضر در {پاسخ به} ادعا ای در جاری ورزش است. توسط کارگردانان زن معترض به خشونت. اخاذی در پایین صحنه سینما {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در چه مرحله ای قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه مرجع سینمایی در خصوص محافظت حقوق کارگردانان زن چیست؟ کل داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای نامناسبی کدام ممکن است قابل انجام است در سینما برایشان وجود داشته باشد. متعاقباً نهاد سینمایی، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت ارشاد در صورت بروز کوچکترین ضرر همراه خود قاطعیت برخورد خواهند کرد. اصولاً در بخش سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر بخش ها، حمایت اجتناب کرده اند خانمها ۹ تنها مسئولیت ماست، اما علاوه بر این مسئولیت مقامات نیز هست.

وی شکسته نشده داد: {در این} باره همراه خود سینما صحبت کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شورا تصمیم گرفتند. اجتناب کرده اند شخصی دفاع کردن کن پس اجتناب کرده اند احیاء، شورای اخلاق فیلم را تشکیل دادیم به همان اندازه به همه امتیازات درمورد به اخلاق ماهر سینما بپردازیم، ۹ ساده خانمها. بعد از همه ما این هیئت را زیر مجموعه کمیته ای قرار دادیم کدام ممکن است ساده اجتناب کرده اند خانمها تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کارگردانان سینما، روانپزشک، محله شناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیل تشکیل ممکن است. همراه خود کانون وکلای دادگستری نیز صحبت کردیم به همان اندازه وکلای رایگان در اختیار شاکیان قرار دهند اما تاکنون هیچ ارجاعی به سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سینما نشده است. اگر اتفاقی افتاده دوستان باید بیایند به همان اندازه حقشان را بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همراه خود تمام وجود پایین سرشان ایستاده ایم به همان اندازه کار به مکان تعطیلات برسد.

الخزاعی بازگشت به شد: «به غیر اجتناب کرده اند شکایات شخص خاص، قابل انجام است تعیین کنید دومی نیز وجود داشته باشد، مبنی بر این کدام ممکن است آن یک است جنبش صنفی است کدام ممکن است تعیین کنید گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان قصد دارند باعث تحمیل بداخلاقی، آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونتی شوند کدام ممکن است قابل انجام است در کل فیلم رخ دهد. سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی صحنه.» برای شکسته نشده چون قابل انجام است توهین هر دو جسارت برخی بازیگران صحنه {به دلیل} فشار کار باشد، باید این امتیازات نیز پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما همراه خود تمام راهکارهای قانونی ساماندهی شود. خاکستر کنار هم قرار دادن است شکایات هر کدام اجتناب کرده اند این ۵ دوست هیئت مدیره عالی شخص هر دو هر عالی اجتناب کرده اند عزیزانی کدام ممکن است این ادعا را امضا کرده اند هر دو حتی جوجو اینها ۳۰۰ نفر نیستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر قانونی پیگیری شود به همان اندازه به نتیجه برسیم، اما چه زمانی این جریان عالی جریان صنفی نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان عالی جریان اجتماعی هر دو سیاسی در ملت تغییر به جریان عکس شود، ممکن است اطلاعی ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیلی نداریم. اجتناب کرده اند این اتفاقات بگذار اتحادیه باشد، ما در هر شرایطی اجتناب کرده اند هنرمندان شخصی دفاع کردن می کنیم.

رئیس گروه سینمایی کسب اطلاعات در مورد تخلف سینمایی در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا علیرغم اینکه این مکان اجتناب کرده اند سوی نظام گفتن تبدیل می شود باشه وی دلیل داد: ما اجتناب کرده اند همکاران سینمایی به مونتاژ دعوت کردیم اما آنها اجتناب کرده اند راه اندازی شد وابسته شخصی کدام ممکن است برندگان جشنواره را گفتن کرد خودداری کردند اما او همچنان مشغول بلیت فروشی است. طبیعتاً نهاد سینمایی بنا به تقاضا سینماگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندان باید به این موضوع معامله با می کرد.

وی در طولانی مدت ذکر شد: کار عالی رویه قضایی است کدام ممکن است توسط شخصی حراست انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به گروه سینمایی ندارد، اما علاوه بر این کار ما هم اینجا است کدام ممکن است فیلمسازان را اجتناب کرده اند دایره سموا خارج کنیم. در جاری حاضر زیرساخت های درمورد به خروج سینماتیکت اجتناب کرده اند سیمفا در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسرع وقت پس اجتناب کرده اند گفتن گذشته تاریخی اجرای این اقدام، سینماتیکت حداقل برای مدتی بخشی اجتناب کرده اند سیمفا نخواهد بود.