متاسفانه علی رغم پیشنهادهایی که از سال گذشته به کشورهای منطقه دادیم نتوانستیم دانشگاه ایرانی تاسیس کنیمکد خبر: ۹۷۰۵۷۵

عباس خامه یار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در لبنان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری دانشجو: آمریکایی ها از ابتدا تاثیر تاسیس دانشگاه ها در کشورهای مختلف را می دانستند و امروز نیز چندین دانشگاه در منطقه از جمله در بغداد، موصل، اربیل و بصره و همچنین شهرهای مختلف لبنان راه اندازی کرده اند. متاسفانه ما علی رغم پیشنهادهایی که از سال گذشته داده ایم نتوانستیم در هیچ کدام از کشورها دانشگاه ایرانی تاسیس کنیم و این نشان دهنده عدم وجود قدرت نرم برای ماست که یک خلا جدی محسوب می شود.