متهم اصلی کودک آزاری در زاهدان دستگیر شد
سیستان، رئیس کانون حقوق عمومی ادبی بلوچستان: مردی که به ناپدری پسری مجروح و کتک خورده معروف است شهادت داد که در حق پسرش کار بدی انجام داده است تا او را اصلاح و تحریک کند. من نیز از اقدامات خشونت آمیز او عمیقا متاسفم.