متی برای اولین فیلم روضه + زنان «مقوا صدوارین» را خواند


به گزارش خبرنگار مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری فارس، دیروز ۵ شنبه ۲۵ فروردین ماه مراسم جشن اولین روضه ویژه بانوان روزه دار همراه خود نوای میثم مطیعی در هیئت مذهبی حسینی برگزار شد.

میثم مطیعی امسال در ساعت شب ششم ماه مبارک رمضان تأثیر ویژه زنان روزه اول را همراه خود عنوان «مقوا صدفری» اجرا کرد کدام ممکن است {در این} مراسم بازخوانی کرد. عبارات این تأثیر به رئوس مطالب زیر است:

خدایا خیلی ممنونم
باید مرا به مهمانی شخصی دعوت احتمالاً انجام دادی
خواهید کرد ۹ ساله هستید
باید مرا برده احتمالاً انجام دادی
من می خواهم همراه خود شبیه به چادر دوست داشتنی فرشته می مانم
لبخندت رو میبوسم عاشق
مهربانی من می خواهم مهربانی من می خواهم است
“ممنونم، ممنونم، ممنونم، خدایا.”

خیلی همراه خود قرآن انس بدست آوردم
خواهید کرد بازدید کننده خوبی هستید
همراه خود شناسایی رنگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها
من می خواهم می توانم هر دوم را روشن کنم
خیلی خوشحالم کدام ممکن است همه وقت کنارم هستی
خیلی خوبه کدام ممکن است خدایی مثل باید باید دنیا باشه
مهربانی من می خواهم مهربانی من می خواهم است
“ممنونم، ممنونم، ممنونم، خدایا.”

من می خواهم سریع شناسایی خواهید کرد را می دانم
دعای ما مستجاب می تواند
شیرین شیرین شناسایی باید
کدام ممکن است آرام آرام در دلم آب تبدیل می شود
می شنوم کدام ممکن است همراه خود صدای بلند فریاد می زنی
میدونی کدام ممکن است من می خواهم آرزوهامو نگفتم
مهربانی من می خواهم مهربانی من می خواهم است
“خدایا ممنون، ممنون، سپاسگزارم.”

خواه یا نه می خواهید امسال روزه بگیرید؟
باشد کدام ممکن است درس عشق بهتر از باشد
قیامت الهی در کارنامه من می خواهم است
صد مقوا سودآور باشید
امیدوارم در آینه دلم غبار نباشد
آن عکس همه وقت خوب سوغات {خواهد بود}
مهربانی من می خواهم مهربانی من می خواهم است
“ممنونم، ممنونم، ممنونم، خدایا.”

اجتناب کرده اند شنیدن به مزخرفات
چقدر وقت صبحانه خوش است
خدا حسابی را {دوست دارد}
خدایا حسابی داری
آسمان آنقدر نزدیک است کدام ممکن است من می خواهم ستاره ها را انواع می کنم
در همه جای مکان را به نظر می رسید می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رد پاها را می بینم
مهربانی من می خواهم مهربانی من می خواهم است
“ممنونم، ممنونم، ممنونم، خدایا.”

به همان اندازه اینکه تشنه شدم هر دو به حسین گفتم
من می خواهم سه سال پیگیری کردم
شنیدم خیلی تشنه است
من می خواهم افطار کردم
مبتلا چشمان زخمی مهربانی باید را بست
من می خواهم رکیا هستم، شبیه به خانم دوست داشتنی، عاشق
مهربانی من می خواهم مهربانی من می خواهم است
“من می خواهم کسی هستم کدام ممکن است به پدر مهربانم اعتقاد دارم”

ویدیوی این تأثیر را همین جا ببینید:

عکس های این مهمانی را در یکپارچه ببینید:

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید