محتوای مواد مغذی از غذاهای گیاهی


آیا کسی از منبع خاصی در مورد آن اطلاع دارد چرا برخی گیاهان دارای مواد مغذی خاصی هستند؟

به عنوان مثال ، آجیل برزیلی و محتوای سلنیوم شناخته شده آنها. در جایی که آجیل برزیل به طور سنتی کشت می شود ، خاک آن گوگرد کمی دارد اما مقدار زیادی سلنیوم دارد و اسیدهای آمینه لازم با استفاده از آنها سنتز می شود. اما اگر لوبیا را در جاهای دیگر بکارید ، آیا این تغییر می کند ، یا این دقیقاً همان کاری است که گیاه انجام داده و در هر کجا انجام خواهد داد؟

من یک شیطان مطلق با علاقه هستم.

دیدگاهتان را بنویسید