محسن رضایی عمیق ترین احترام خود را ابراز کرد
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در توییتر خود نوشت: این بزرگترین افتخار من بود که در مدرسه خمینی کبیر خدمت سربازی را فرا گرفتم. او مرد بزرگی است که تاریخ ساز شد و آغازی تازه در تاریخ ایران ایجاد کرد. در مقابل ما در برابر ظالمان و راهزنان ایستاد و در راه سعادت گام برداشت.