مخالفت خوزستان با ساخت سد مارون ۲ / مدیرکل محیط زیست: وارد مسائل سیاسی نمی شویم
در صورت اجرا، سد مارون ۲ (سد جمع آوری آب) دومین سد بر روی رودخانه مارون خواهد بود که در کهگیلویه و بویراحمد ساخته می شود. این سد باید ۱۵۰ متر ارتفاع و ۱۷۷ میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره سازی داشته باشد. این سد با واکنش خوزستانی ها مواجه شده و می گویند آب شرب، کشاورزی و محیط زیست هفت شهر از بین می رود و تالاب شادگان از رودخانه قطع می شود.