مدیران سیاسی با تیم فیلمبرداری در حال حفر چاه هستند/ آیا میدانید که مدیریت استان کردستان و شهرستان‌ها رها شده است؟کد خبر: ۹۷۰۵۷۰

زندیان نماینده مردم بیجار:
مدیران سیاسی در حالت انفعالی به سر میبرند، این وضعیت از 8 سال پیش اتفاق افتاده و اکنون شدت بیشتری گرفته است.