مراسم تکریم و معارفه رییس دانشگاه علامه طباطباییکد خبر: ۹۷۰۴۰۱

مراسم تکریم و معارفه رییس دانشگاه علامه طباطبایی

عکس: مهدی افراخته

۲۱ مهر ۱۴۰۰ – ۲۰:۵۳