مرمت نامناسب به بافت تاریخی هرم آباد آسیب رسانده است


مرمت بافت تاریخی هرم آباد غیر اصولی است؟

طبق اطلاعات گالونی ۲۶ اردیبهشت ماه شهرداری خرم آباد تصمیم مهم و قابل توجهی برای نوسازی و بهسازی بافت تاریخی خرم آباد گرفت و باعث خوشحالی و دلگرمی مردم ساکن در بافت تاریخی و همه ساکنان خرم آباد شد.

اما اکنون روند این پروژه یکی از اهداف اصلی آن است: «مرمت؛» حفظ و احیای بافت تاریخی شهر».

دلایل مختلفی برای تغییر روش وجود دارد: از متخصصان توانبخشی استفاده نکنید. بهبود و به روز رسانی؛ از دانش متخصصان شهرسازی استفاده نکنید. دانش متخصصان طراحی در بافت های تاریخی به کار نمی رود و انسجام بین شهرداری ها و سازمان های میراث فرهنگی وجود ندارد.

همکاری چندجانبه در چنین پروژه هایی یکی از الزامات کلیدی برای دستیابی به هدف بازسازی است. حفظ و احیای شرایط تاریخی.

بازسازی در یکی از مهمترین محلات شهر به نام منطقه درب باباطاهر آغاز شد، اما همانطور که اشاره شد، به دلیل عدم همکاری چند جانبه، پروژه صرفاً بر نوسازی متمرکز نبود. حفظ و احیای این منطقه هنوز انجام نشده است اما به نظر می رسد در آینده عواقب جبران ناپذیری برای بدن، ساختار طبیعی و منحصر به فرد بودن این بافت نخواهد داشت.

متأسفانه در اجرای این طرح اولویت بندی دیوارها در دستور کار قرار نگرفت و به جای دیوارهای با ارزش تاریخی، بودجه به عنوان مثال صرف بناهای ثبت شده در سازه و بناهای با ارزش تاریخی شد. در خرابه های این منطقه از دیوارها استفاده شده است.

به عنوان مثال، هیچ مدرک تاریخی دال بر وجود چنین طاقی در زمان ساخت طاق ورودی در منطقه باباطاهر وجود ندارد.

با پیاده سازی این پنجره؛ شرح ورودی ۱۰۰ ساله منطقه باباطاهر در نبش این خروجی؛ اصالت، منحصر به فرد بودن و بخش های خود را هنگام ساخت یک طاق جدید از دست داد. حذف شده.

این اثر مقدمه ای بر منحصر به فرد بودن تاریخی این موقعیت و تخریب منظر فرهنگی است.

دو ضعف عمده در برنامه اجرا وجود دارد:

۱- برخی از نماهای گرفته شده در فاصله ۲۰ سانتی متری از خروجی باریک محوطه که تنگ و تاریک است در صورت تعقیب مدیریت شهری و میراث فرهنگی از دیوار بسته شود. این کار را در بخش انجام ندهید.

۲- چرا در طرح بازسازی منطقه باباطاهر در حال اجرا به بناهای تاریخی نگاه کنید سیمان برای استفاده

کارشناسان همه رشته های معماری و نوسازی می دانند که نمای ساختمان تاریخی بتنی نیست.

در صورت عدم رسیدگی به موارد فوق و موارد مشابه، اگر با همکاری مدیریت شهری هرم آباد و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری aimag نباشد، پروژه نه تنها اهداف مورد انتظار ساکنین شهر بلکه زمان و نیازهای آنها را برآورده خواهد کرد. می تواند آسیب جبران ناپذیری به ویژگی بافت وارد کند.

انتهای پیام/