مسافران ایستگاه فضایی شخصی تلاش های هنری دیجیتالی ساخت می کنند


مسافران فضایی در ایستگاه فضایی در سراسر جهان، اولین پرواز شخصی آنها، قصد دارند اجتناب کرده اند ماموریت شخصی برای تحمیل عالی تأثیر هنری دیجیتال استفاده کنند.

به گزارش سرویس فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تکنا، مسافران اولین پرواز انصافاً شخصی روز شنبه ۹ آوریل وارد ایستگاه فضایی در سراسر جهان شدند. Axiom Space پاسخگو برای مدیریت این ماموریت بود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اجتناب کرده اند موشک اسپیس ایکس نیز در آن استفاده شده بود. این اشخاص حقیقی در مدت اقامت ۸ روزه شخصی قصد دارند استعداد های فنی شخصی را به صورت دیجیتالی حاضر دهند. شناخته شده به عنوان مثال، مایک لوپز قصد دارد بعد اجتناب کرده اند عالی تخصص خصوصی، تأثیر عمومی را شناخته شده به عنوان عالی تأثیر هنری اجتناب کرده اند خانه به حاضر بگذارد. تأثیر اختلاف منظر مشابه دیدن سیاره پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه آن اجتناب کرده اند منظر خانه است.

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مسافران این پرواز ویژه، مدل پتی، نیز قصد دارد همراه خود هدف کسب آرم شخصی {در این} ماموریت، عالی تأثیر هنری دیجیتال خلق تنبل. سایر مسافران عالی تأثیر هنری تحت تأثیر قرار گرفت اجتناب کرده اند پیام وحدت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید را همراه خود شخصی خواهند آورد. تلاش های هنری اعضای ماموریت در قالب NFT دسترس در بازار فضایی Axiom به راحتی در دسترس است {خواهد بود}. NFT هر دو توکن غیرقابل لغو، مرتب سازی تجهیزات دیجیتالی است کدام ممکن است تنها عالی واحد قطعا ارزش آن را دارد را آرم می‌دهد.