مشارکت مجازی کارشناسان در کنفرانس های بین المللی کارگری / امضای تفاهم نامه با سازمان های بین المللی


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صد و یکمین اجلاس سازمان جهانی کار امسال با حضور وزارت کار در ژنو برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکت کنندگان در این نشست بود.

وی گفت: بر اساس فرمان رئیس جمهور مبنی بر تشدید روابط دیپلماتیک در عرصه بین المللی، ایران سه راهبرد مشارکت فعال در سازمان ها و نهادهای بین المللی، توسعه صادرات و خدمات بنگاه های زیرمجموعه وزارت کار و ارتقای شهرت ایران را دنبال کرده است. در دستور کار قرار دارد.

فوزان همچنین گفت: جمهوری اسلامی با سازمان های بین المللی از جمله سازمان بین المللی کار و صندوق کودکان سازمان ملل متحد همکاری می کند. UNIDO برنامه توسعه سازمان ملل نیز وجود دارد و داین سازمان ها متشکل از سازمان های فنی و حرفه ای زیرمجموعه وزارت کار و معاونت های بهزیستی، حفاظت اجتماعی، بهزیستی، تعاون و اشتغال هستند.

به گفته رئیس اداره کل روابط بین الملل وزارت کار، راهبرد دوم وزارت تعاون توسعه صادرات محصولات و خدمات بنگاه های زیرمجموعه وزارت کار است: برخی شرکت های تابعه در تولیدات مختلف نقش آفرینی می کنند. . تاثیر گذار صادرات داریم و هموارسازی بازار صادرات محصولات این شرکت ها یکی از اهداف بخش بین المللی است.

فروزنده گفت: جمهوری اسلامی در یکصد و دهمین اجلاس سازمان جهانی کار که پارلمان جهانی کار محسوب می شود، حضور فعال داشت.

وی افزود: امسال به منظور صیانت از نیروی کار و ایمنی و بهبود محیط کار اصلاحاتی در اصول حقوق اولیه کار مصوب سال ۱۳۷۷ در کمیته های تخصصی با حضور کارشناسان ایرانی انجام شد. مراحل پایانی

وی همچنین به سخنرانی وزیر تعاون در اجلاس وزیران جنبش غیرمتعهدها در ۱۹ خرداد اشاره کرد و درباره حقوق مردم و کارگران فلسطین اشغالی صحبت کرد. یمن سازمان آیلو به صورت مجازی نیز بیان می شود و تلاش ما این است که از ظرفیت بین المللی برای ارائه چشم انداز جمهوری اسلامی به دنیا استفاده کنیم.

وی در خصوص اعزام نیروی کار به کشورهای دیگر گفت: بر اساس سیاست وزارت کار، اعزام نیروی کار بر اساس دستورات و مقرراتی انجام می شود که اولویت را به افرادی می دهد که قبلاً شغلی برای آنها فراهم نشده است. به خصوص کسانی که شاغل بوده اند. نیروی کار نیمه حرفه ای و تخصصی بر اساس تفاهم نامه منعقده با سازمان فنی و حرفه ای در صورت نداشتن مهارت متقاضی نیروی کار مشمول آموزش فنی و حرفه ای می شود.

وی گفت: در حال حاضر با تعدادی از کشورها برای اعزام نیرو از طریق جویندگان کار برای تسهیل در روند اعزام نیروی کار توافقاتی داریم اما کار توسط افراد جویای کار انجام می شود که به مرحله تست فنی رسید.

مدیرکل وزارت تعاون همچنین گفت: برای برگزاری مسابقات مهارتی در کشورهای دیگر نیز تلاش می کنیم، حضور ایران در این همایش مجازی بود و جلسه در دستور کار دوجانبه بود، از کشورهای دیگر هم آمده بودیم، دعوت کرده ایم. ۱۵ کشور به وزیر کار ایران و این دیدارها بعد از مدتی انجام می شود.

فوزان در خصوص آموزش کارگران ۱۵ تا ۱۸ ساله گفت: سن کار در دنیا ۱۵ سال و در ایران سن قانونی ۱۸ سال است.

فوزان گفت که در کنفرانس بین المللی کار امسال، روابط بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ها خوب است.

وی همچنین با بیان اینکه معلمان فنی و حرفه ای برای بازآموزی مهارت های فنی اعزام می شوند، گفت: بیشتر این آموزش ها مجازی است و معلمان آموزش فنی و حرفه ای درگیر آموزش های مهارتی جدید هستند.

مدیرکل روابط بین الملل وزارت تعاون همچنین گفت: موسسات کاریابی خارجی باید در بازار بین المللی فعالیت کنند و به دنبال فرصت برای استخدام نیروی ایرانی در ایران باشند.وجو دردن.

پایان پست الکترونیکی /
آن را در صفحه اول پیشنهاد دهید