مشاور مجلس: وزارت انرژی پیش اجتناب کرده اند سر تابستان {بهره وری} نیروگاه ها را افزایش می دهد


هادی بیجنگاد مشاور گروه قدرت مجلس شورای اسلامی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار مالی خبرگزاری فارس، همراه خود ردیابی به اظهارات وزیر انرژی مبنی بر ساخت ۳۵ هزار مگاوات انرژی الکتریکی جدید در مقامات سیزدهم، گفت: طراحی {در این} وزارتخانه فوق العاده روشن است.

وی افزود: وزارت انرژی در مقامات سیزدهم ۳۵ هزار مگاوات انرژی الکتریکی جدید برای ساخت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا تمایل دارد اجتناب کرده اند تمام قدرت ملت استفاده تنبل کدام ممکن است اقدام ارزشمندی اجتناب کرده اند سوی وزارت انرژی است. “

عضوکمیسیون قدرت مجلس شورای اسلامی ذکر شد: آقای محرابیان همراه خود ملاحظه به حضور در بخشهای مختلف بنیاد مستضعفان امتحان شده کرد اجتناب کرده اند قابلیت این نهاد برای ساخت انرژی الکتریکی جدید استفاده تنبل.

بیجنگاد ذکر شد: بهبود نیروگاه های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توانمندی اشخاص حقیقی آگاه برای وزارت انرژی مسئولیت ارزشمندی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده ویژه ای {در این} زمینه {انجام شده} است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید