مطابق ماکروها غذا را آماده کنید. : تغذیه


بیایید قبول کنیم که تصمیم گرفته ایم 50 درصد کربوهیدرات ، 25 درصد چربی و 25 درصد پروتئین مصرف کنیم.

با توجه به این دقیقا چگونه یک غذا را آماده کنم ؟؟

من می دانستم که باید از ترازو برای اندازه گیری غذا استفاده کنم ، اما این منطقی نبود.

چرا باید ابتدا جستجو کنم تا بدانم وزن کل وعده غذایی من چقدر است و سپس غذا را با توجه به 4 کالری و 9 کالری در گرم وزن کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید