مهارتها و انگیزه – دکتر مجید کلاهدوزان


شیوه زندگی سالم در پیشگیری از زردی و کم خونی

شهریور ، ۱۳۹۹

چرم

مهر ، ۱۳۹۹

برای داشتن انگیزه برای کاهش وزن ، ابتدا باید خود را دوست داشته باشید. اکنون باید با خود فکر کنید: “چگونه می توانیم خود را دوست داشته باشیم؟”
“اگر خودتان را دوست ندارید ، هرگز انگیزه ای برای کاهش وزن پیدا نمی کنید!”

کلاسهای آنلاین مهارت و انگیزه
سهشنبه شهریور
ساعت ساعت 9 شب
با گفتار دکتر هاتتر
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
09160358760
ارسال پیام در واتساپ.

دیدگاهتان را بنویسید