موشک ماهواره ای هند در اولین پرتاب با مشکلاتی روبرو شد
این موشک قرار بود ۱۳ دقیقه پس از پرتاب دو ماهواره را در ارتفاع ۳۵۶ کیلومتری زمین در مدار قرار دهد. هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق افتاده است یا نشت داده ها نشان دهنده یک مشکل جدی است، بنابراین باید منتظر اطلاعات جدید از سازمان تحقیقات فضایی هند باشیم.