مونتاژ خیابان کشاورزی در شوی به زیستگاه سمندر آسیب رسانده است


مونتاژ خیابان کشاورزی در شوی به زیستگاه سمندر آسیب رسانده است

به گزارش جلونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش تجهیزات گلف پیشکسوتان کوهنوردی دزفول، مسیر جدیدی توسط دیاری اجتناب کرده اند روستای شو {به سمت} آبشار شو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنگر کوه در جاری احداث است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه خالص تلشب دارای تعداد اندکی سمندر در میانه خیابان. دارایی ها آب باعث ریختن {زباله ها} به آبراهه شد.

به مشاوره کوهنورد محسن رضازاده، گروهی اجتناب کرده اند سمندرها کدام ممکن است احتمالاً در فصل ساخت مثل برای زادآوری به زیستگاه خالص آمده اند همراه خود ضعیف آب مواجه هستند.

در جاری حاضر همراه خود اصل اداره تنظیم زیست ورزش ساختمانی متوقف شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون مونتاژ ای همراه خود حضور ذی نفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره تنظیم زیست دزفول در راهنمایی دزفول در جاری برگزاری است کدام ممکن است نتایج آن متعاقبا گفتن خواهد بود.

این زیستگاه در قله حدود ۱۲۱۵ متری قرار دارد.

راهسازی در نمایشگاه
راهسازی در نمایشگاه

تخریب زیستگاه سمندر

باربد صفایی ماهرو، رئیس هیئت مدیره موسسه هرپتولوژی پارس {در این} باره به گولونی ذکر شد:

وی شکسته نشده داد: صحیح‌ترین راه برای احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی آبراه این قلمرو اینجا است کدام ممکن است ۹ تنها سمندر، اما علاوه بر این متعدد اجتناب کرده اند گونه‌های حیات وحش مشابه با خرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلنگ اجتناب کرده اند آن بهره می‌برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی سمندر تحت هیچ شرایطی طرفدار نمی‌شود.

طبق فینال دانش، حدس و گمان به همین الان سه شنبه ۲۳ فروردین ماه، بازدید عکس اجتناب کرده اند دیاری، نمایندگان صفحه بحث ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های کوهنوردی قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان ادارات دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست شهرستان دزفول انجام شود.

سمندر کوهی یکی اجتناب کرده اند اصلی ترین دوزیستان ایران است کدام ممکن است در معرض خطر انقراض قرار دارد.

این سمندرها {به دلیل} شکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ منحصر به فردشان فوق العاده ترجیح هستند

بر ایده فینال برآوردها، انواع این گونه کشف نشده خطر هر سال در جاری کاهش است.

همراه خود ملاحظه به فهرست صورتی IUCN، اقدامات بلافاصله برای حفاظت اجتناب کرده اند آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند زیستگاه آنها اجباری است.

همراه خود سمندر کوهی در ایران شناخته شده شوید

انتهای پیام