مژده: ​​مردم شمکان، خراسان و رضوی از آب شرب بهره مند شده اند


به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، کاظم سلیمانی مدیرعامل آب و فاضلاب ششم خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از ۱۵ میلیارد ریال برای حفر چاه های جدید و نصب تجهیزات هزینه شد که مشکل کم آبی ساکنان شمکان حل می شود.

وی افزود: شهرستان ششتمد در بخش منابع آب با چالش هایی مواجه است و از این حیث، رضوی به عنوان یکی از فقیرترین مناطق استان خراسان به شمار می رود.

مدیر آب و فاضلاب ششتمد گفت: بیشتر منطقه سطح آب زیرزمینی بسیار پایینی دارد و برخی مناطق آب برای حفر چاه ندارند و یا امکان برداشت آب وجود ندارد. شوری منابع آب

انتهای پیام/
این مقاله را در صفحه اول توصیه کنید