نان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن ۵ تن ترافل در مشهد


همزمان همراه خود میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشارکت تشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی جات در مشهد ۲ ترافل ۵ تنی به اندازه ۱۱۸ متر در مشهد پخت شد.
این ترافل پس اجتناب کرده اند پخت بین زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران حضرت رضا (ع) در میدان شهدای مشهد گلوله کردن شد.

صحبت ضعیف

۱۰۱:۳۴

۱۴۰۱-۱-۲۸


http://fna.ir/1oas60