نجات یک کودک از سیل امروز یاسوج شگفت انگیز است (فیلم)
علیرغم همه اقدامات پیش بینی شده، سیل شهر یاسوج را فرا گرفت. در چند نقطه مردم به یکدیگر کمک کردند و افرادی را که در سیل گرفتار شده بودند نجات دادند. همچنین آسیب هایی به پاساژها و گروه های مختلف وارد شد. محوطه ورودی پوشیده از آب است. در حال حاضر صدها روستا و راه در مناطق عشایری بسته است. هلال احمر اعلام کرده است که به سیل زدگان کمک خواهد کرد. فیلم مهر لحظات شگفت انگیز نجات کودک از خودرو در جریان شدید آب را نشان می دهد.