نشر وسط در نمایشگاه کتاب نمایندگی نمی‌تدریجی


نشر وسط اطمینان حاصل شود که حمایت اجتناب کرده اند کتابفروشی‌های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان، اجتناب کرده اند حضور در سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خودداری کرد.

به گزارش کاماپرس، نشر وسط گفتن کرد در بازه روزی برگزاری این نمایشگاه، کاهش یافته است ویژه‌ای را برای کتابفروشی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه‌های منتشر شده کتاب فکر است.

نشر وسط اجتناب کرده اند جمله ناشران شخصی است کدام ممکن است به حمایت اجتناب کرده اند جامعه منتشر شده کتاب اهمیت زیادی می‌دهد. این انتشارات ورزش شخصی را اجتناب کرده اند اواسط دهه شصت تحریک کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون حدود ۱۵۰۰ عنوان کتاب در بخش‌های علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم سیاسی، ادبیات، فلسفه،گذشته تاریخی، دین، آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما به چاپ رسانده است.

تاکنون نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترجمان سرشناسی اجتناب کرده اند جمله شهریار مندنی‌پور، مصطفی مستور، زویا پیرزاد، محمد شمس لنگرودی، بابک احمدی، مهدی سحابی، محمدعلی همایون کاتوزیان، عباس مخبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی صلح‌جو برای چاپ آثار شخصی همراه خود نشر وسط همکاری کرده‌اند.

زمانیان، سرپرست کالا نشر وسط در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویی کدام ممکن است همراه خود خبرگزاری ایسنا انجام داد، خاص کرد: وضعیت کتابفروشی ها پیش اجتناب کرده اند کرونا خوشایند نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخورد کردن کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی های زیادی کدام ممکن است کتابفروشی ها تخصص کردند، وضعیتشان بهرانی تر شد. برای حمایت اجتناب کرده اند آنها ۹ در نمایشگاه های دیجیتال نمایندگی کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در نمایشگاه حضوری نمایندگی خواهیم کرد.

او علاوه بر این در دلیل تا حد زیادی کسب اطلاعات در مورد قالب کاهش یافته است در ایام نمایشگاه نیز اظهار داشت: ما به meting out کنندگان گفتن کرده ایم در ایام برگزاری نمایشگاه، همراه خود هشت سهم کاهش یافته است کتابها را به آنها می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها هم همراه خود شبیه به میزان کاهش یافته است، کتاب ها را به کتابفروشی ها بدهند در واقع همراه خود این شرط کدام ممکن است کتاب فروشان ۲ سهم تولید دیگری کاهش یافته است داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان کتاب همراه خود ۱۰ سهم کاهش یافته است به انگشت بینندگان برسد. علاوه بر این تصور به در ایام نمایشگاه کتابهای خودمان را در کتابفروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایتمان همراه خود ۱۵ سهم کاهش یافته است به کالا برسانیم. در واقع باقی مانده است در صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایتمان این موضوع را گفتن نکرده ایم.

انتهای پیام

مرتبط همراه خود : نشر وسط

برای ورود فوری‌تر: