نظر شما در مورد مکمل های EEA چیست؟آیا مصرف اسیدهای آمینه ضروری یا آمینو اسیدهای زنجیره ای برتری نسبت به مکمل ها در مقایسه با منابع پروتئینی از غذا مزیتی دارد؟ به عنوان مثال 100 گرم مرغ حاوی مقدار زیادی EAA است ، چندین برابر بیشتر از دوز مکمل EAA.

ارسال شده توسط / u / Nightblu33
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید