نقد صادقانه مهمترین ابزار بهبود محله است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عظیم اسدزاده در خطبه های نماز جمعه این هفته همراه خود ردیابی به اهمیت انتقاد در محله تصدیق شد: در محله اجتناب کرده اند انتقاد انگشت برندارید، در مقابل انتقاد مغرضانه، صادقانه نقد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای کارآمد برای افزایش حاضر دهید. مسائل

وی تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی(ع)پ) می گویند: در تقوا سیگنال هایی است کدام ممکن است آنها را می شناسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله این صفات، صداقت در گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار، امانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفای به عهد است.

حجت الاسلام اسدزاده همراه خود ردیابی به دیدار مسئولان نظام همراه خود مقام معظم مدیریت ذکر شد: «اطلاعات تأکید داشت کدام ممکن است تقاضا عفو در ماه مبارک رمضان علنی باشد».

وی همراه خود دقیق اینکه امور ملت نباید تابع این سیستم هسته ای باشد، تصریح کرد: مجریان این سیستم کشوری Rize سلام آنچه را کدام ممکن است برای انجام کارها مورد نیاز است انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تعویق نیندازید.

خطبه جمعه خواب وی همراه خود ردیابی به اینکه پوچی جهانی آنقدر در دل این بچه ها جاری است کدام ممکن است دستاوردهای نظام را فراموش کرده ایم، تصریح کرد: ملت همراه خود فاجعه های زیادی اجتناب کرده اند جمله مبارزه، تحریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترور مواجه {بوده است}، با این حال انبساط کرده است. {بی شمار}.”

حجت الاسلام اسدزاده به مشکلات محله ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما در محله مشکلات درمورد به نیروی انسانی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان کشوری کارهایی دارند کدام ممکن است انجام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید انجام دهند به همان اندازه مردمان دلخور نشوند. “