نقش سفارت در توسعه تجارت خارجی چیست؟ – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانعباس ارگون در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به صادرات و درآمد نفتی را برای دستیابی به توسعه چشمگیر بررسی کرد.

نایب رئیس کمیسیون پول و بورس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه آثار تحریم های وحشیانه علیه کشور در حوزه صادرات نفت بیشتر از سایر بخش ها محسوس است، گفت: انجام برنامه ها و فعالیت های مختلف. از جمله توسعه دیپلماسی اقتصادی برای افزایش تجارت خارجی باید مورد بحث قرار گیرد.

وی در ادامه گفت: بر این اساس نقش سفارتخانه ها در کشورها، مناطق مختلف و بازارهای بین المللی کشورمان در معرفی و ارتقای جامعه اقتصادی کشورمان، توسعه بیشتر صادرات و استفاده از آن برای مدیریت هدفمند واردات حائز اهمیت است. در روند جهانی شدن، دیپلماسی اقتصادی و افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها بسیار حائز اهمیت است.

آرگون تصریح کرد: ارائه توان صادراتی کشور و نیازهای کشورهای هدف، توسعه روابط انتقال دانش و فناوری، مطالعه و تعیین ساختار بازار و پتانسیل کشورهای هدف، اطلاع رسانی به کلیه کارآفرینان و فعالان اقتصادی. همچنین باید به توسعه تجارت و بازرگانی توجه جدی شود

در شرایط کنونی که دولت با مشکلات متعددی در بخش اقتصادی مواجه است، یکی از موضوعات اصلی که سفارتخانه ها باید بر آن تمرکز کنند، ایجاد و توسعه روابط و تعاملات اقتصادی است، فعالیت ها، نمایشگاه های تجاری، فعالیت های بازاریابی و تحقیقات بازار، توسعه کسب و کار. صادرات خدمات فنی و مهندسی، ارائه نظر مشورتی به فعالان اقتصادی کشور در انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه بخش گردشگری، توسعه برند ملی از جمله وظایفی است که بخش های اقتصادی سفارتخانه ها می توانند در این زمینه انجام دهند. میدان