نماینده مجلس خبرگان رهبری: زورگویی امام خمینی(ره) عمدی است
هاشم زاده هریسی، نماینده مجلس خبرگان رهبری: جریان های فکری و سیاسی نظام جمهوری اسلامی می خواهند همه بیانات و سیاست های نظام بنیانگذار انقلاب اسلامی را با دیدگاه های ایشان تطبیق دهند. انقلاب در دیدگاه ها و سیاست های سیاسی فرد